A Mvt. 54. § (1) g) pontjának megfelelően a munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására vonatkozóan.

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. Ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy a különböző jogszabályi előírások helyi adaptációja is megvalósul.
A munkavédelmi szabályzatot be kell illeszteni a munkáltató szabályrendszerébe, megfelelő összhangot kell kialakítani a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés, a munkáltató egyéb szabályzatai, utasításai és a munkavédelmi szabályzat között.

 

Health direction and living a healthy lifestyle medical concept as a yellow traffic sign with a human body arrow shape symbol representing doctor guidance based on future symptoms and diagnosis.