Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetése esetén a a Mvt. kötelezettségként írja elő a munkáltató számára ezen létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök és technológiák munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát és üzembehelyezését, valamint időszakos biztonsági felülvizsgálatát.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, vagy a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A Mvt.23. § (1)39 értelmében a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok célja az elhasználódás, a hiányosságok feltárása, és annak megállapítása, hogy a munkaeszköz megfelel-e a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, jogszabályi, szabványi követelményeknek.

Veszélyesnek minősül minden olyan munkaeszköz, mely az 1993. évi XCIII. törvény 87. § 11 pontja illetve az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a és 1/b mellékletének hatálya alá tartozik, vagy a munkáltató annak minősít, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök.