egyeni_vedoeszkozokA munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját, a tevékenységekhez szükséges egyéni védőfelszerelések juttatási rendjét.

A munkáltató köteles egyéni védőeszközzel ellátni a dolgozót, ha a munkakörében, illetőleg a munkahelyén egészségét, vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetőleg léphet fel, vagy az egyéni védőeszköz biztosítását közegészségügyi érdek indokolja.

Azt, hogy milyen egyéni védőeszközöket kell használnia az alkalmazottaknak a munkavégzés során, az Egyéni Védőeszköz Juttatási Rend határozza meg.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Ezen védőfelszerelések biztosítása a dolgozók részére munkáltatói felelősség.