oktatás

 

A Mvt. 55. § (1) értelmében a munkáltatónak munkavédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  1. munkába álláskor,
  2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  4. új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

 

A munkavédelmi oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként – a megváltozott kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az munkavédelmi oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni munkavédelmi oktatási naplóban, vagy jegyzőkönyvben. A munka-és tűzvédelmi oktatás tényét igazoló dokumentációkat a helyszínen kell megőrízni és egy esetleges Hatósági ellenőrzéskor bemutatni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Fenti rendelet alapján megkülönböztetünk:

  1. Előzetes munkavédelmi oktatást
  2. Ismétlődő munkavédelmi oktatást
  3. Rendkívüli munkavédelmi oktatást  👇

Rendeljen online vagy helyszíni munkavédelmi oktatást dolgozóinak, előzze meg a bírságot!