A Mvt. 54. § (2) bekezdése értelmében a Munkahelyi Kockázatértékelés a munkáltató legáltalánosabb, további intézkedéseket megalapozó megelőzési és munkavédelmi jellegű kötelezettsége, már 1 fő alkalmazotti létszámtól és tevékenységi körtől függetlenül. Célja a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése és ennek dokumentálása valamennyi munkahelyre vonatkozóan.

A Munkahelyi kockázatértékelés munkabiztonsági szaktevékenység, melynek elvégzésére csak munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítésű személy jogosult.

risk management word cloud on a slate blackboard with a cup of coffeeA munkáltató a Munkahelyi Kockázatértékelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását.

A munkahelyi kockázatok felmérésén túl a munkáltatónak gondoskodni kell a kockázati tényező(k) hatásának megelőzésére szolgáló műszaki-, védőruha, egyéni védőeszköz használatát elrendelő szervezési, igazgatási és egyéb intézkedésekről.👇

Amennyiben a Cégüknek 3 évnél régebben készült a Munkahelyi Kockázatértékelése, vagy időközben elköltözött a Cég, vagy technológiát váltott, úgy kérje ajánlatunkat az új Munkehelyi Kockázatértékelés elkészítésére itt!