Környezetvédelmi mérések témakörében cégünk az alábbi vizsgálat elvégzését vállalja:

  • Környezeti és belső téri zajmérések
  • Levegőtisztaság-védelmi imisszió és emisszió mérések
  • Munkahelyi légtér-vizsgálat
  • Talaj- és talajvízvizsgálat
  • Környezeti elemek monitoring vizsgálatai