Hulladéknak minősül mind az a tárgy ill. anyag, amellyel birtokosa a továbbiakban nem akar, vagy nem tud mit kezdeni, ezért megválik tőle. E nagyon tág fogalomba az öntödei salak, a sérült gépjármű karosszéria elem, a kiürült ásványvizes műanyag palack és a használt injekciós tű egyaránt beletartozik. A keletkező hulladékokat a jogszabályban meghatározott ún. EWC kódszámok szerint be kell sorolni és a továbbiakban a telephelyen szelektíven kell gyűjteni. A hulladékok keletkezéséről és hasznosító/ártalmatlanító szervezet részére történő átadásáról EWC kódszámuk szerint nyilvántartást kell vezetni, melyből láthatónak kell lenni az adott időpontban a telephelyen lévő hulladékok mennyiségének. Termelő cégeknek saját hulladékaikat üzemi és telephelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteniük a már említett EWC kódszámok szerint, jogszabályban meghatározott műszaki védelemmel ellátott hulladék gyűjtőhelyen. Ezenkívül a hulladékkal kapcsolatos valamennyi tevékenység (gyűjtés, begyűjtés, kereskedés, hasznosítás, ártalmatlanítás, szállítás, stb.) engedélyköteles tevékenység és csak érvényes hatósági engedély birtokában végezhető. A keletkező hulladékokról a Hulladékgazdálkodás Információs Rendszer – HIR-bevallás szerint hatósági bevallás készítendő jogszabályi előírások szerint.

 

Hulladékgazdálkodás témakörben cégünk az alábbi feladatok ellátását vállalja:hulladék2

  • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11.) Kormányrendelet megfogalmazott adatszolgáltatási, alapbejelentési (HIR) kötelezettségek teljesítése.
  • Hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás vezetéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása, szakszerű kitöltéséhez szakmai segítség nyújtása.
  • A telephelyeken keletkező hulladékok kezelésével, tárolásával kapcsolatos előírások ismertetése. Veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó üzemeltetési szabályzat elkészítése.
  • Hulladékbegyűjtési, -szállítási, -előkezelési, -ártalmatlanítási, -hasznosítási és hulladékkezelési engedélyek beszerzésében való közreműködés.