A levegőtisztaság-védelem egyrészt a munkahelyi légtér védelmét, másrészt a környezeti levegő védelmét foglalja magába.
Mindkét esetre vonatkozóan jogszabályba foglalt szennyezési koncentráció értékek (határértékek) vonatkoznak, melyek megtartását folyamatosan biztosítani kell.

Légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén az illetékes környezetvédelmi hatóságtól engedélyt kell kérni, majd ezt követően részére évente levegő tisztaságvédelmi bejelentést (Légszennyezés Mértéke – LM-lap) kell tenni (ez már arra az esetre is vonatkozik, ha a fűtésről és melegvíz- ellátásról 140 kW-nál nagyobb hőteljesítményű kazánnal saját maga gondoskodik egy telephely és van legalább egy kéménye, ha más egyéb technológiához tartozó légszennyezés nem is jelentkezik). Mindazoknak a szervezeteknek, akik jellemzően füstgázt bocsátanak ki a szabad levegőbe, évente 4 alkalommal kell a NAV részére bevallást tenniük és levegőterhelési díjat kell fizetniük a levegő szennyezőanyagokkal történő terhelése miatt.

Levegőtisztaság-védelem témakörben cégünk vállalja:

  • a cégeket érintő környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi vonatkozású adatszolgáltatási (LM adatszolgáltatási) és/vagy jelentési kötelezettségek határidőre történő teljesítését a megrendelő által írott formában átadott adatszolgáltatás alapján
  • hatóság által előírt levegőtisztaság-védelmi helyszíni vizsgálatok, vagy mérések koordinálását, a telephelyekre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi (emisszió, imisszió) mérések teljes körű szakmai ügyintézését
  • anyagmérlegek és üzemnaplók vezetéséhez szükséges formanyomtatványok biztosítását, kitöltésükhöz segítség nyújtását
  • a levegő védelemről szóló 306/2010. (XII.23.) számú kormányrendelet által előírt, levegőtisztaság-védelmi szempontú pont és diffúz forrásokra vonatkozó létesítési, működési engedélyekhez szükséges szakértői dokumentációk, LAL alapbejelentések, változásjelentések elkészítését.