Erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata
A tűzvédelmi felülvizsgálat magába foglalja a hibák megállapítását és minősítését, hogy a villamos berendezés nem károsodott és nem romlott annyira az állapota a használat alatt, amely csökkentené a biztonságot. A vizsgálat arra irányul, hogy a használatban lévő villamos berendezések állapota megfelelő, vagy javításra, karbantartásra, felújításra szorul. Ellenőrizzük, hogy a villamos szerelés az akkor érvényes szabványoknak megfelelően lett kialakítva.
Az ellenőrzés szemrevételezésből, műszeres vizsgálatból és minősítő irat készítéséből áll.
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek - kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:
277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.