A hatályos jogszabályok értelmében a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Hogy minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani (3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§).

Hány fő kijelölt elsősegélynyújtóra van minimálisan szükség a dolgozói létszám függvényében?

  • 6 – 50 munkavállaló foglalkoztatása esetén 1 fő;
  • 51 – 100 munkavállaló esetén 2 fő;
  • 101 – 200 munkavállaló esetén 3 fő;
  • 201 – 400 munkavállaló esetén 4 fő;
  • 401 munkavállaló felett 5 fő.

Ki minősül kiképzett elsősegélynyújtónak?

Az a személy, aki

  • elsősegélynyújtási ismeretekből – szakmai képzés keretében, a foglalkozás-egészségügyi szervezet (orvos) egyetértésével elsősegély-nyújtásra jogosító módon – kiképzett, oktatott és vizsgázott,
  • az állami intézményeknél – az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából – szervezett tanfolyamokon vizsgát tett (pl.: Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat),
  • gazdasági társaságoknál, oktatási intézményeknél – az Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából – szervezett tanfolyamokon vizsgát tett.

Miért fontos, hogy Cége biztosítsa kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét?

Azon túl, hogy ezen intézkedéssel eleget tesz törvényi kötelezettségének, adott esetben ÉLETET MENTHET, hiszen a mentők kiérkezéséig eltelt idő bizonyos esetekben sorsdöntő jelentőségű!

GONDOSKODJON róla, hogy kollégái felkészülten tudjanak helytállni egy esetleges munkahelyi sérülés vagy rosszullét bekövetkezésekor!

KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT munkahelyi elsősegélynyújtó képzésre vonatkozóan!